بانکداری دیجیتال

تحولی در بانکداری سنتی

تحولی در بانکداری سنتی با توجه به این لازم است که نگاهی تازه به این موضوع بیندازیم که آیا منظور از بانکداری دیجیتال همان چیزی است که یک دهه پیش، نزد بانک‌ها و مشتریان، اتفاق نظری در مورد تعریف “بانکداری دیجیتال” وجود نداشت. این که آیا بانکداری دیجیتال فقط یک واژه‌ی پر سر و صدا […]