اینشورتک (insurtech) چیست و چه کاربردهایی دارد؟​

اینشورتک چیست؟

ما در این مقاله، قصد داریم ابتدا توضیحاتی کلی دربارهٔ اینشورتک بیان کنیم و پس از آن، به سراغ سایر مسائل مانند اهداف و ابزارهای اینشورتک برویم و کمپانی‌های برتر در این شاخه از فین تک را نیز برشماریم.