رقابت ناعادلانه در فین‌تک

رقابت ناعادلانه در فین‌تک

رقابت ناعادلانه در فین‌تک رقابت ناعادلانه در فین‌تک چیست؟ رقابت، هسته ی اصلی تجارت است، با این وجود محدودیت هایی وجود دارد. قوانین ایالتی و فدرال، رقابت هایی را غیرقانونی، فریبنده یا “ناعادلانه” می دانند. هدف اعلام شده ی این قوانین حمایت از مصرف کنندگان و مشاغل به طور یکسان در برابر اقدامات فریبنده ی […]