فناوری مالی چیست و چه نمودهایی دارد؟

فناوری مالی چیست و چه نمودهایی دارد؟

ما در این مقاله تلاش کردیم تا تعریفی ساده اما دقیق از فناوری مالی اراعه داده و پس از آن، تاریخچهٔ این زمینه و برهه‌های گوناگون تحول آن را برشماریم.