اخلاق فین‌تک چگونه است؟

اخلاق فینتک چگونه است؟

اخلاق فینتک چگونه است؟ فینتک به سرعت در حال تبدیل شدن به ستون فقرات عادت‌های خرید و سرمایه گذاری برای مصرف کنندگان است و به طور فزاینده‌ای فناوری‌‌های مختلف، استفاده‌ی روزمره را بیشتر می‌کند. این موضوع در حال حاضر نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات مالی به مشتریان را نوسازی کرده و هر روز این موارد بانکی و […]

رقابت ناعادلانه در فین‌تک

رقابت ناعادلانه در فین‌تک

رقابت ناعادلانه در فین‌تک رقابت ناعادلانه در فین‌تک چیست؟ رقابت، هسته ی اصلی تجارت است، با این وجود محدودیت هایی وجود دارد. قوانین ایالتی و فدرال، رقابت هایی را غیرقانونی، فریبنده یا “ناعادلانه” می دانند. هدف اعلام شده ی این قوانین حمایت از مصرف کنندگان و مشاغل به طور یکسان در برابر اقدامات فریبنده ی […]

اکوسیستم باز

اکوسیستم باز چیست؟

اکوسیستم باز یک جریان قوی و متفاوت نیا‌زهای بازرگانان سنتی در حال تغییر است و بانک­‌ها و متبحران باید بتوانند با آنها تغییر کنند. بازرگانان بیش از هر زمان دیگری تقاضا دارند، می‌خواهند هزینه‌های خود را کاهش دهند و کارایی بیشتری داشته باشند، در حالی که هنوز خدمات عالی مشتری و تجربه‌ی خرید منحصر به […]