مدیریت مالی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

مدیریت مالی چیست و چه کاربردهایی دارد؟

در بخش آغازین این مقاله، چند کلمه‌ای دربارهٔ مدیریت مالی یا PFM صحبت کردیم و گفتیم که این ایده چگونه قرار است به کاربران کمک کند؛ پس از آن، به سراغ معرفی هدف‌ها و ابزارهای استارتاپ‌های فین‌تکی برای رسیدن به این هدف‌ها رفتیم و در پایان نیز، پنج کمپانی برجسته در راستای مدیریت مالی را معرفی نمودیم و بحث را با یک پیش‌بینی مختصر دربارهٔ آیندهٔ ابزارهای مدیریت مالی خاتمه دادیم.