ولث‌تک چیست ؟

ولث‌تک چیست؟

ولث‌تک (WealthTech) از دو کلمهٔ انگلیسی Wealth Technology ساخته شده است و به معنای تکنولوژی یا فناوری سرمایه است.