رگ‌تک (Reg Tech) چیست و چه کاربردهایی دارد؟​

رگ‌تک (Reg Tech) چیست و چه کاربردهایی دارد؟​

فناوری مالی یا فین تک، 9 شاخهٔ مهم و کاربردی دارد که هرکدام وظیفهٔ انجام طیف خاصی از فعالیت‌های مدیریت مالی را دارند؛ یکی از این 9 شاخه، رگ‌تک یا فناوری قانون‌گذاری نامیده می‌شود.