اینشورتک (insurtech) چیست و چه کاربردهایی دارد؟​

اینشورتک چیست؟

ما در این مقاله، قصد داریم ابتدا توضیحاتی کلی دربارهٔ اینشورتک بیان کنیم و پس از آن، به سراغ سایر مسائل مانند اهداف و ابزارهای اینشورتک برویم و کمپانی‌های برتر در این شاخه از فین تک را نیز برشماریم.

رگ‌تک (Reg Tech) چیست و چه کاربردهایی دارد؟​

رگ‌تک (Reg Tech) چیست و چه کاربردهایی دارد؟​

فناوری مالی یا فین تک، 9 شاخهٔ مهم و کاربردی دارد که هرکدام وظیفهٔ انجام طیف خاصی از فعالیت‌های مدیریت مالی را دارند؛ یکی از این 9 شاخه، رگ‌تک یا فناوری قانون‌گذاری نامیده می‌شود.

گردشگری کشاورزی (گردشگری سبز)؛ عاملی برای رشد کارآفرینی

گردشگری کشاورزی (گردشگری سبز)

گردشگری کشاورزی از جمله راهبردهایی است ک در چند دهه اخیر برای متنوع ساختن اقتصاد روستایی و توسعه پایدار روستایی مطرح شده است. اکثر کشورهای جهان این نوع گردشگری را به عنوان راهبردی نوین برای توسعه اجتماعی، اقتصادی، احیا و بازسازی نواحی روستایی مد نظر قرار داده اند