فین‌تک و زیر شاخه های مهم آن

زیرشاخه های فینتک

در این مقاله، قصد داریم ابتدا کلیاتی را دربارهٔ فین‌تک بیان کنیم و پس از آن، به سراغ معرفی مهم‌ترین زیرشاخه‌های فین‌تک یا رایج‌ترین دسته‌بندی فین‌تک‌ها برویم.