مدیریت مالی شخصی (PFM)

مدیریت مالی شخصی | بلاگ گردش پی

PFM مخفف سه واژه Personal Financial Management، به معنی مدیریت مالی شخصی است.برای رسیدن به درک کامل دنیای PFM نیاز است که با تمامی ویزگی های این حوزه آشنا شویم.